eMonitoringas.lt      
PRENUMERATOS SąLYGOS
 

Elektroninių leidinių prenumeratos sąlygos
(Licencinė sutartis)
Elektroninės leidinių versijos, pateiktos skaitmeniniu formatu, t. y. tekstinės (PDF), garso, vaizdo ir kt. rinkmenose (angl. file) ir saugomos eMonitoringas.lt duomenų bazėje yra autorinių ir patentinių teisių objektai, saugomi tarptautinių konvencijų ir Lietuvos Respublikos įstatymų. Leidėjai ir (arba) šių objektų nuosavybės teisių turėtojai turi išskirtinę teisę leisti naudoti šiuos objektus.
Elektronines leidinių versijas draudžiama naudoti komerciniais tikslais, t.y. atkurti, keisti, adaptuoti, transformuoti, versti ar kurti antrinius produktus, parduoti, platinti ar kitaip siekti materialinės naudos.
Cituoti, viešinti, publikuoti ar platinti galima tik gavus išankstinį Leidėjo raštišką sutikimą.
Išskyrus šiuos nurodytus veiksmus, visi kiti veiksmai gali būti traktuojami kaip sąmoningas, tyčinis autorinių, patento ar prekinio ženklo teisių pasisavinimas.
Šį susitarimą pasirašo tinklapio Administratorius (UAB "Baltijos verslo vystymo agentūra", įmonės kodas 124858396) (toliau – Administratorius) ir elektroninių leidinių naudotojas (tinklapio lankytojas) (toliau - Vartotojas), nustatant bendras elektroninių leidinių (resursų), kurie pateikti tinklapyje eMonitoringas.lt (toliau - Licencijuota medžiaga), naudojimo taisykles, dirbantiems nuosavais ar organizacijų kompiuteriais.
Tinklapio lankytojui, turinčiam priėjimą prie elektroninių leidinių versijų,leidžiama peržiūrėti jų turinius, aprašymus, naudotis paieškos galimybėmis, nusikopijuoti el. versijas, kurias pateikia tinklapio Administratorius.
Vartotojo priėjimas prie elektroninių resursų (leidinių), patalpintų tinklapyje eMonitoringas.lt, leidžiamas tik iš kompiuterio, kurio IP adresas užregistruotas vartotojo anketoje. Jei IP adresas negali būti panaudotas Vartotojui atpažinti, turi būti nustatytas papildomas slaptažodis ar kodas atskiro (papildomo) susitarimo pagrindu.
Informacija, užklausiama Vartotojo reigistracijos metu, negali būti pripažinti vieša. Administratorius turi teisę informauoti Vartotoją, pasinaudojant jo nurodytais kontaktais anketoje, tame tarpe el. paštu. Iš dalies, Administratorius garantuoja, jog registracijos duomenys ar kita identifikacinė informacija apie Vartotoją nebus panaudota jokiais tikslais ar perduota tretiems asmenis, pačiam Vartotojui nesutikus. Administratorius privalo vykdyti reikalavimus dėl duomenų pateikimo tvarkos, nurodytos LR galiojančių įstatymų pagrindu.
Šio Licencinio susitarimo nuostatų ar įsipareigojimų pažeidimo pagrindu iš Vartotojo pusės, Administratorius turi teisę laikinai blokuoti Vartotojo priėjimą prie Licencijuotos medžiagos (resursų).
Šis Licencinis susitarimas yra sutartis, kuri sudaryta sutinkant Vartotojui su visomis nurodytomis sąlygomis ir patvirtinus atitinkamai pažymėtas vietas elektroniniu būdu.
Tuo atvėju, kai Vartotojas nurodo anketoje klaidingą informaciją apie save, Administratorius turi teisę atsakyti Vartotojui registraciją ir teisę naudotis domenų baze arba panaikinti tokią teisę nuo domenų klastojimo patvirtinimo momento.
Vartotojas, pasirašydamas elektroniniu būdu šį Licencinį susitarimą, patvirtina, jog jis sutinka su visomis tinklapio Administratoriaus nurodytomis naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis.
Tinklapio Administratorius neatsako už informacijos ar reklaminės medžiagos turinį, patikimumą ir pilnumą.
Administratorius taip pat neatsako už įvairias rizikos galimybes, susijusias su informacijos perdavimu Internetu, saugumu ir konfidencialumu (įskaitant ir informacijos perėmimą, nesankcionuotą priėjimą, įsilaužimus, nepageidaujamos medžiagos gavimą ar sujungimo su Tinklapiu negalimumu).

Elektroninių leidinių sąrašas


Vartotojas


Slaptažodis

NAUJIENOS
EMONITORINGAS
ELEKTRONINĖ LEIDYBA
NUORODŲ GALERIJA
INFORMACIJA


Pradeda veiklą žiniasklaidos monitoringo portalas Priimami užsakymai elektroninėms leidinių versijoms Pateikiame spaudos publikacijas, radijo ir TV reportažus Čia talpinama visa elektroninė spauda Laukiame užsakymų Jūsų reklamai Pradeda veiklą žiniasklaidos monitoringo portalas Priimami užsakymai elektroninėms leidinių versijoms Pateikiame spaudos publikacijas, radijo ir TV reportažus Čia talpinama visa elektroninė spauda Laukiame užsakymų Jūsų reklamai Pradeda veiklą žiniasklaidos monitoringo portalas Priimami užsakymai elektroninėms leidinių versijoms Pateikiame spaudos publikacijas, radijo ir TV reportažus Čia talpinama visa elektroninė spauda Laukiame užsakymų Jūsų reklamai Pradeda veiklą žiniasklaidos monitoringo portalas Priimami užsakymai elektroninėms leidinių versijoms Pateikiame spaudos publikacijas, radijo ir TV reportažus Čia talpinama visa elektroninė spauda Laukiame užsakymų Jūsų reklamai Pradeda veiklą žiniasklaidos monitoringo portalas Priimami užsakymai elektroninėms leidinių versijoms Pateikiame spaudos publikacijas, radijo ir TV reportažus Čia talpinama visa elektroninė spauda Laukiame užsakymų Jūsų reklamai Pradeda veiklą žiniasklaidos monitoringo portalas Priimami užsakymai elektroninėms leidinių versijoms Pateikiame spaudos publikacijas, radijo ir TV reportažus Čia talpinama visa elektroninė spauda Laukiame užsakymų Jūsų reklamai

 Skaitikliai
Tinklalapio adresai: emonitoringas.eu | emonitoringas.lt | emonitoring.lt
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt